Német online kezdőknek és haladóknak

HERZLICH WILLKOMMEN! ÜDVÖZLÖM! HERZLICH WILLKOMMEN! ÜDVÖZLÖM! Tanuljon németül! Kezdje el vagy folytassa utazását a német nyelv világába! dr. Kopasz Filoméla, az Ön némettanára

A napok/Die Tage


A hét napjainak nevei - hasonlóan a hónapok és az évszakok neveihez - mind hímnevűek (der), és mivel főnevek, nagy kezdőbetűvel írjuk őket:


   hétfő       der Montag, -e

                                            kedd      der Dienstag, -e

       szerda   der Mittwoch, -e

                                                             csütörtök    der Donnerstag, -e

       péntek     der Freitag, -e

                                               szombat   der Samstag, -e

          vasárnap  der Sonntag, -e


Király Ha azonban azt akarjuk mondani, hogy hétfőn, kedden, szerdán stb., akkor az így hangzik: am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. A hónapoknál és az évszakoknál az időhatározós alakot így mondjuk: im + a hónap, ill. az évszak neve, pl.: im Januar (= januárban), im Sommer (= nyáron). A napszakokat is leginkább időhatározós alakban használjuk: am Morgen (= reggel), am Vormittag (= délelőtt), am Nachmittag (= délután), am Abend (= este), in der Nacht (= éjjel). A napszakokkal kapcsolatban az szokott gondot okozni, hogy magyarul a főnevet és annak időhatározós alakját ugyanúgy mondjuk, pl.: Der Vormittag vergeht sehr langweilig. (= A délelőtt nagyon unalmasan telik.)  (r Vormittag, -e = a délelőtt, vergehen = telik, eltelik, langweilig = unalmas) Am Vormittag möchten wir Tischtennis spielen. (= Délelőtt pingpongozni szeretnénk.) (Tischtennis spielen = asztaliteniszezni, pingpongozni)


PÉLDAMONDATOK/BEISPIELSÄTZE:

Am Dienstag bin ich in Wien. Kedden Bécsben vagyok. (in = -ba, -be, -ban, -ben)

Was machst du am Freitag?  Mit csinálsz pénteken? (was = mi? mit?)

Arbeitet Lukas am Sonntag? (= Dolgozik Lukas vasárnap?) (arbeiten = dolgozni)

Sie heiraten im März. (= Márciusban házasodnak.) (heiraten = házasodni, r März, -e = a március)

Im Herbst regnet es oft. (= Ősszel gyakran esik az eső.) (r Herbst, -e = az ősz, es regnet = esik az eső, oft = gyakran)

+1 mondat: Man arbeitet sonntags nicht. (= Vasárnaponként nem dolgozunk/dolgoznak.) (man = általános alany, sonntags = vasárnaponként) (Az állítmányt tagadjuk, ezért kerül a "nicht" a mondat végére!)

Király montags = hétfőnként, dienstags = keddenként, mittwochs = szerdánként, donnerstags = csütörtökönként, freitags = péntekenként, samstags = szombatonként, sonntags = vasárnaponként


1. GYAKORLAT/ÜBUNG 1:

A nyelvtanulás során nagyon fontos, hogy megtanuljuk a szótár  használatát. Gyakorolja a szótár (nyomtatott szótár vagy elektronikus szótár) használatat azzal, hogy kikeresi és kiírja a hónapok és az évszavok német neveit! Ne feledje, hogy szótározáskor a szó teljes szótári alakját kiírjuk, hiszen a teljes szótári alakot meg kell tanulnunk a szó helyes használatához. Ez a főnevek esetében, mint pl. a hónapok és az évszakok nevei, azt jelenti, hogy ki kell írni a főnév névelőjét és többes számát is.


2. GYAKORLAT/ÜBUNG 2:

Tanulmányozza a fenti példamondatokat, és próbálja megállapítani, hogy milyen szabályok szerint alakul a kijelentő mondat és a kérdő mondat szórendje! (Ha tovább olvas, akkor megtalálja a feladat megoldását, vagyis a német szórendre vonatkozó szabályokat.)


MEGOLDÁS/LÖSUNG:

A kijelentő mondat lehet

 • egyenes szórendű (alany + állítmány + többi mondatrész); pl.: Sie heiraten im März.
 • fordított szórendű (kiemelt mondatrész, amit hangsúlyozni akarunk + állítmány + alany + többi mondatrész); pl.: Am Dienstag bin ich in Wien. Im Herbst regnet es oft. Kiemelni mindig csak egy mondatrészt lehet!

A kérdő mondat állhat

 • kérdőszóval (kérdőszó + állítmány + alany + többi mondatrész); pl.: Was machst du am Freitag? Ha a kérdőszó az alanyra kérdez, akkor természetesen nincs alany a kérdésben: Wer ist dort?  - Ein Polizist ist dort. (Ki van ott? - Egy rendőr van ott.)
 • kérdőszó nélkül (állítmány + alany + többi mondatrész); pl.: Arbeitet Lukas am Sonntag?

Jól gyakorolhatjuk a német szórendet, ha megszerkesztünk  egy kijelentő mondatot egyenes és fordított szórendben egyaránt, majd kérdéseket teszünk fel a kijelentő mondatunkra. pl.:

egyenes szórendű mondat: Der Junge ruft heute Abend den Arzt an. (= A fiú ma este felhívja az orvost.) (r Junge, - n = a fiú, an/rufen = felhívni vkit, r Arzt, -¨e = az orvos )

fordított szórendű mondatok: Heute Abend ruft der Junge den Arzt an. (= A fiú ma este hívja fel az orvost.) Den Arzt ruft der Junge heute Abend an. (= Az orvost hívja fel ma este a fiú.)

kérdő mondatok kérdőszóval (kiegészitendő kérdések): Wer ruft heute Abend den Arzt? (= Ki hívja fel ma este az orvost?), Was macht der Junge heute Abend? (= Mit csinál a fiú ma este?), Wann ruft der Junge den Arzt an? (= Mikor hívja fel a fiú az orvost?), Wen ruft der Junge heute Abend an? (= Kit hív fel ma este a fiú?)

kérdő mondat kérdőszó nélkül (eldöntendő kérdés): Ruft der Junge heute Abend den Arzt an? (= Felhívja a fiú ma este az orvost?)


3. GYAKORLAT/ÜBUNG 3:

(Mondatainak ellenőrzéséhez a helyes megoldásokat a feladat után találja.)

a) Heute koche ich nichts. (=  Ma semmit nem főzök.) (kochen = főzni, nichts = semmi, semmit - nem összekeverendő a "nicht" tagadószóval!!)

 • Tegye a fenti fordított szórendű mondatot egyenes szórendbe!
 • Tegyen fel kérdéseket a fenti kijelentő mondatra!

b) Hier ist das Parken verboten. (= Itt tilos a parkolás.) (parken = parkolni, s Parken, - = a parkolás, ist ... verboten = tiltva van)

 • Tegye a fenti fordított szórendű mondatot egyenes szórendbe!
 • Tegyen fel kérdéseket a fenti kijelentő mondatra!

c) Eine Flasche Bier macht Karl auf. (= Karl egy üveg sört nyit ki.) (auf/machen = kinyitni, e Flasche, -n = az üveg, s Bier, -e = a sör)

 • Tegye a fenti fordított szórendű mondatot egyenes szórendbe!
 • Tegyen fel kérdéseket a fenti kijelentő mondatra!

d) Sie fliegt übermorgen nach Berlin. (= Holnapután Berlinbe repül.) (fliegen = repülni, übermorgen = holnapután)

 • Tegye a fenti egyenes szórendű mondatot fordított szórendbe! (2 megoldás!)
 • Tegyen fel kérdéseket a fenti kijelentő mondatra!


MEGOLDÁS/LÖSUNG:

a) - Ich koche heute nichts. (= Ma semmit nem főzök.) (A német nyelvben a magyarral ellentétben nincs többszörös tagadás.)

Wann kochst du nichst? (= Mikor nem főzöl semmit?)

Wer kocht heute nichts? (= Ki nem főz ma semmit?)

Was kochst du heute? (= Mit főzöl ma?)

Kochst du heute nichts? (= Semmit nem főzöl ma?)

b) - Das Parken ist hier verboten. (= Itt tilos a parkolás.)

Was ist hier verboten? (= Mi tilos itt?)

Wo ist das Parken verboten? (= Hol tilos a parkolás?)

Ist das Parken hier verboten? (= Tilos itt a parkolás?)

c) - Karl macht eine Flasche Bier auf. (= Karl kinyit egy üveg sört.)

Wer macht eine Flasche Bier auf? (= Ki nyit ki egy üveg sört?)

Was macht Karl? (= Mit csinál Karl?) (machen = csinálni vmit)

Was macht Karl auf? (= Mit nyit ki Karl?)

Wie viel(e) Flaschen (többes szám!) Bier macht Karl auf? (= Hány üveg sört nyit ki Karl?)

Macht Karl eine Flasche Bier auf? (= Karl kinyit egy üveg sört?)
 
d) - Übermorgen fliegt sie nach Berlin. (= Holnapután Berlinbe repül.) VAGY/ODER Nach Berlin fliegt sie übermorgen. (= Berlinbe repül holnapután.)
     
Wann fliegt sie nach Berlin? (= Mikor repül Berlinbe?)

Was macht sie übermorgen? (= Mit csinál holnapután?)

Wer fliegt übermorgen nach Berlin? (= Ki repül holnapután Berlinbe?)

Wohin fliegt sie übermorgen? (= Hova repül holnapután?)

Fliegt sie übermorgen nach Berlin? (= Holnapután Berlinbe repül?/Holnapután repül Berlinbe?)


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 134
Tegnapi: 85
Heti: 219
Havi: 1 310
Össz.: 1 275 995

Látogatottság növelés
Oldal: A napok/Die Tage
Német online kezdőknek és haladóknak - © 2008 - 2018 - onlinenemet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: német számok - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »